Idag: lørdag, 15 juni, 2024 - 11:00

SIKKERHET

Beskytt virksomhetens

Verdier

BESKYTTELSE

Vi er gode på å sikre og forsikre alt vi har av verdier på hjemmebane. Men hva med virksomheten? IT -sikkerhet handler om å beskytte arbeidsplassens digitale verdier mot dataangrep.

SIKKERHET

I NewIT er vi opptatt av sikkerhet på et helhetlig nivå med fokus på organisatoriske strategier og prosesser, støttet opp av teknologiske løsninger og tjenester som ivaretar bedriftens verdier i en digital jobbhverdag.

Hvordan få full kontroll over
IT-sikkerheten i din bedrift?

NewIT har de nødvendige verktøy og rutiner for å minimere risikoen for uønskede hendelser. Fra tjenester som avdekker sårbarheter, til tjenester som beskytter deg mot hacker angrep.
Vi har høy kompetanse og fokuserer på personlig oppfølging og rådgivning. Du skal alltid føle deg trygg på at din bedrifts sikkerhet er ivaretatt.

Sikkerhetstjenester

Her er noen av de sikkerhetstjenestene
som NewIT kan tilby din virksomhet.

Klar for et samarbeid med oss?

Få en gratis analyse av din IT struktur og dine webtjenester. Vi ringer deg, helt uforpliktende!